Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 858
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 5
0170663 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 7
0170664 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 10
0170665 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 14
0170666 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 20
0170667 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 28
0170668 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 30
0170669 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 50
0170670 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 60
0170671 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 100
0170672 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/5MG TBL NOB 5
0170673 58/ 676/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/5MG TBL NOB 7
0170674 58/ 676/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/5MG TBL NOB 10
0170675 58/ 676/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/5MG TBL NOB 14
0170676 58/ 676/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/5MG TBL NOB 20
0170677 58/ 676/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/5MG TBL NOB 28
0170678 58/ 676/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/5MG TBL NOB 30
0170679 58/ 676/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/5MG TBL NOB 50
0170680 58/ 676/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/5MG TBL NOB 60
0170681 58/ 676/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/5MG TBL NOB 100
0170682 58/ 676/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09