Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PERINALON COMBI 4MG/1,25MG TBL NOB 20 II
0144661 58/ 429/10-C perinalonc.pdf perinalonc.pdf C09BA04 R
PERINALON COMBI 4MG/1,25MG TBL NOB 28 II
0144662 58/ 429/10-C perinalonc.pdf perinalonc.pdf C09BA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 5MG TBL FLM 90
0213206 58/ 104/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 5MG TBL FLM 500
0213207 58/ 104/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 10MG TBL FLM 5
0213208 58/ 105/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 10MG TBL FLM 10
0213209 58/ 105/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 10MG TBL FLM 14
0213210 58/ 105/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 10MG TBL FLM 20
0213211 58/ 105/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 10MG TBL FLM 30
0213212 58/ 105/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 10MG TBL FLM 50
0213213 58/ 105/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 10MG TBL FLM 60
0213214 58/ 105/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 10MG TBL FLM 90
0213215 58/ 105/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 10MG TBL FLM 100
0213216 58/ 105/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 10MG TBL FLM 120
0213217 58/ 105/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 10MG TBL FLM 30
0213218 58/ 105/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 10MG TBL FLM 60
0213219 58/ 105/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 10MG TBL FLM 90
0213220 58/ 105/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 10MG TBL FLM 500
0213221 58/ 105/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 5MG TBL FLM 5
0213194 58/ 104/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ ACTAVIS 5MG TBL FLM 10
0213195 58/ 104/16-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10