Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 858
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PERINALON COMBI 4MG/1,25MG TBL NOB 90 I
0144655 58/ 429/10-C perinalonc.pdf perinalonc.pdf C09BA04 R
PERINALON COMBI 4MG/1,25MG TBL NOB 100 I
0144656 58/ 429/10-C perinalonc.pdf perinalonc.pdf C09BA04 R
PERINALON COMBI 4MG/1,25MG TBL NOB 7 II
0144658 58/ 429/10-C perinalonc.pdf perinalonc.pdf C09BA04 R
PERINALON COMBI 4MG/1,25MG TBL NOB 10 II
0144659 58/ 429/10-C perinalonc.pdf perinalonc.pdf C09BA04 R
PERINALON COMBI 4MG/1,25MG TBL NOB 14 II
0144660 58/ 429/10-C perinalonc.pdf perinalonc.pdf C09BA04 R
PERINALON COMBI 4MG/1,25MG TBL NOB 20 II
0144661 58/ 429/10-C perinalonc.pdf perinalonc.pdf C09BA04 R
PERINALON COMBI 4MG/1,25MG TBL NOB 28 II
0144662 58/ 429/10-C perinalonc.pdf perinalonc.pdf C09BA04 R
PERINALON COMBI 4MG/1,25MG TBL NOB 30 II
0144663 58/ 429/10-C perinalonc.pdf perinalonc.pdf C09BA04 R
PERINALON COMBI 4MG/1,25MG TBL NOB 50 II
0144664 58/ 429/10-C perinalonc.pdf perinalonc.pdf C09BA04 R
PERINALON COMBI 4MG/1,25MG TBL NOB 60 II
0144665 58/ 429/10-C perinalonc.pdf perinalonc.pdf C09BA04 R
PERINDOPRIL ARGININ MYLAN 5MG TBL FLM 10
0241227 58/ 114/11-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ MYLAN 5MG TBL FLM 60
0161331 58/ 114/11-C     C09AA04 B
PERINDOPRIL ARGININ MYLAN 5MG TBL FLM 30
0241229 58/ 114/11-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ MYLAN 5MG TBL FLM 30
0241230 58/ 114/11-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ MYLAN 5MG TBL FLM 60
0241231 58/ 114/11-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ MYLAN 5MG TBL FLM 60
0241232 58/ 114/11-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ MYLAN 5MG TBL FLM 90
0241233 58/ 114/11-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ MYLAN 5MG TBL FLM 90
0241234 58/ 114/11-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ MYLAN 5MG TBL FLM 100
0241235 58/ 114/11-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL ARGININ MYLAN 5MG TBL FLM 100
0241236 58/ 114/11-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R

‹‹ ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. říjen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09