Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PERINALON 4MG TBL NOB 10
0110709 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 14
0110710 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 15
0110711 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 20
0110712 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 28
0110713 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 30
0110714 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 50
0110715 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 56
0110716 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 60
0110717 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 90
0110718 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 100
0110719 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 112
0110720 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 120
0110721 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 500
0110722 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 8MG TBL NOB 7
0137523 58/ 336/09-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 8MG TBL NOB 10
0137524 58/ 336/09-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 8MG TBL NOB 14
0137525 58/ 336/09-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 8MG TBL NOB 15
0137526 58/ 336/09-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 8MG TBL NOB 20
0137527 58/ 336/09-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 8MG TBL NOB 28
0137528 58/ 336/09-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R

‹‹ ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09