Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 914
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PERINALON 2MG TBL NOB 7
0110648 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 10
0110649 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 14
0110650 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 15
0110651 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 20
0110652 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 28
0110653 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 30
0110654 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 50
0110655 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 56
0110656 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 60
0110657 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 90
0110658 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 100
0110659 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 112
0110660 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 120
0110661 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 500
0110662 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 7
0110708 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 10
0110709 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 14
0110710 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 15
0110711 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 4MG TBL NOB 20
0110712 58/ 200/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09