Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PARVAXOR 20MG/5MG CPS DUR 30
0220558 31/ 992/16-C parvaxor.pdf parvaxor.pdf C10BX15 R
PARVAXOR 20MG/5MG CPS DUR 90(3X30)
0220559 31/ 992/16-C parvaxor.pdf parvaxor.pdf C10BX15 R
PARVAXOR 20MG/5MG CPS DUR 100
0220560 31/ 992/16-C parvaxor.pdf parvaxor.pdf C10BX15 R
PARVAXOR 40MG/5MG CPS DUR 30
0220561 31/ 993/16-C parvaxor.pdf parvaxor.pdf C10BX15 R
PARVAXOR 40MG/5MG CPS DUR 90(3X30)
0220562 31/ 993/16-C parvaxor.pdf parvaxor.pdf C10BX15 R
PARVAXOR 40MG/5MG CPS DUR 100
0220563 31/ 993/16-C parvaxor.pdf parvaxor.pdf C10BX15 R
PARVAXOR 10MG/10MG CPS DUR 30
0220564 31/ 994/16-C parvaxor.pdf parvaxor.pdf C10BX15 R
PARVAXOR 10MG/10MG CPS DUR 90(3X30)
0220565 31/ 994/16-C parvaxor.pdf parvaxor.pdf C10BX15 R
PARVAXOR 10MG/10MG CPS DUR 100
0220566 31/ 994/16-C parvaxor.pdf parvaxor.pdf C10BX15 R
PARVAXOR 20MG/10MG CPS DUR 30
0220567 31/ 995/16-C parvaxor.pdf parvaxor.pdf C10BX15 R
PARVAXOR 20MG/10MG CPS DUR 90(3X30)
0220568 31/ 995/16-C parvaxor.pdf parvaxor.pdf C10BX15 R
PARVAXOR 20MG/10MG CPS DUR 100
0220569 31/ 995/16-C parvaxor.pdf parvaxor.pdf C10BX15 R
PARVAXOR 40MG/10MG CPS DUR 30
0220570 31/ 996/16-C parvaxor.pdf parvaxor.pdf C10BX15 R
PARVAXOR 40MG/10MG CPS DUR 90(3X30)
0220571 31/ 996/16-C parvaxor.pdf parvaxor.pdf C10BX15 R
PARVAXOR 10MG/5MG CPS DUR 30
0220555 31/ 991/16-C parvaxor.pdf parvaxor.pdf C10BX15 R
PERINALON 8MG TBL NOB 90
0137533 58/ 336/09-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 8MG TBL NOB 100
0137534 58/ 336/09-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 8MG TBL NOB 112
0137535 58/ 336/09-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 8MG TBL NOB 120
0137536 58/ 336/09-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 8MG TBL NOB 500
0137537 58/ 336/09-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09