Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 30
0190958 58/ 100/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 60(2X30)
0190959 58/ 100/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 90(3X30)
0190960 58/ 100/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 100
0190961 58/ 100/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 500(5X100)
0190962 58/ 100/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/10MG TBL FLM 30
0190963 58/ 101/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/10MG TBL FLM 60(2X30)
0190964 58/ 101/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/10MG TBL FLM 90(3X30)
0190965 58/ 101/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/10MG TBL FLM 100
0190966 58/ 101/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/10MG TBL FLM 500(5X100)
0190967 58/ 101/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
VIDONORM 4MG/10MG TBL NOB 30
0178624 58/ 293/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R
VIDONORM 4MG/10MG TBL NOB 90
0178625 58/ 293/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R
VIDONORM 8MG/10MG TBL NOB 30
0178626 58/ 294/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R
VIDONORM 8MG/10MG TBL NOB 90
0178627 58/ 294/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R
VIDONORM 8MG/5MG TBL NOB 30
0178622 58/ 292/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R
VIDONORM 4MG/5MG TBL NOB 90
0178621 58/ 291/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R
VIDONORM 4MG/5MG TBL NOB 30
0178620 58/ 291/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R
VIDONORM 8MG/5MG TBL NOB 90
0178623 58/ 292/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 42 43 44 45 46 47

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11