Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PERINDOPRIL MYLAN 8 MG 8MG TBL NOB 30
0177332 58/ 200/12-C     C09AA04 B
PERINDOPRIL MYLAN 8 MG 8MG TBL NOB 14
0177329 58/ 200/12-C     C09AA04 B
PERINDOPRIL MYLAN 4 MG 4MG TBL NOB 100
0177327 58/ 199/12-C     C09AA04 B
PERINDOPRIL MYLAN 4 MG 4MG TBL NOB 90
0177326 58/ 199/12-C     C09AA04 B
PERINDOPRIL MYLAN 4 MG 4MG TBL NOB 14
0177319 58/ 199/12-C     C09AA04 B
PERINDOPRIL MYLAN 4 MG 4MG TBL NOB 30
0177322 58/ 199/12-C     C09AA04 B
PERINDOPRIL MYLAN 4 MG 4MG TBL NOB 60
0177323 58/ 199/12-C     C09AA04 B
PERINDOPRIL PMCS 4MG TBL NOB 60
0169896 58/ 096/09-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL PMCS 4MG TBL NOB 100
0169897 58/ 096/09-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL PMCS 4MG TBL NOB 30
0169898 58/ 096/09-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL PMCS 8MG TBL NOB 60
0169899 58/ 097/09-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL PMCS 8MG TBL NOB 100
0169900 58/ 097/09-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL PMCS 8MG TBL NOB 30
0169901 58/ 097/09-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL RATIOPHARM 8MG TBL NOB 7
0128429 58/ 396/08-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL RATIOPHARM 8MG TBL NOB 14
0128430 58/ 396/08-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL RATIOPHARM 8MG TBL NOB 28
0128431 58/ 396/08-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL RATIOPHARM 8MG TBL NOB 30
0128432 58/ 396/08-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL RATIOPHARM 8MG TBL NOB 50
0128433 58/ 396/08-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL RATIOPHARM 8MG TBL NOB 60
0128434 58/ 396/08-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R
PERINDOPRIL RATIOPHARM 8MG TBL NOB 90
0128435 58/ 396/08-C perindopri.pdf perindopri.pdf C09AA04 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11