Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 375
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-OME 20 20MG CPS ETD 7
0122110 09/ 132/03-C apoome20.pdf apoome20.pdf A02BC01 R
APO-OME 20 20MG CPS ETD 14
0122111 09/ 132/03-C apoome20.pdf apoome20.pdf A02BC01 R
APO-OME 20 20MG CPS ETD 100
0122114 09/ 132/03-C apoome20.pdf apoome20.pdf A02BC01 R
APO-OME 20 20MG CPS ETD 50
0122113 09/ 132/03-C apoome20.pdf apoome20.pdf A02BC01 R
APO-OME 20 20MG CPS ETD 28
0122112 09/ 132/03-C apoome20.pdf apoome20.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 14(1X14) I
0202872 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 28(4X7) I
0202873 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 28(2X14) I
0202874 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 56(8X7) I
0203125 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 56(4X14) I
0203126 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 14 I
0202852 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 7 I
0202853 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 15 I
0202854 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 28 I
0202855 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 7(7X1) II
0237390 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 14(2X7) II
0237391 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 14(1X14) II
0237392 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 28(4X7) II
0237393 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 28(2X14) II
0237394 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 56(8X7) II
0237395 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05