Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CORDIPIN RETARD 20MG TBL PRO 30
0093460 83/ 048/87-S/C cordipinre.pdf cordipinre.pdf C08CA05 R
CORDIPIN XL 40MG TBL RET 30
0003033 83/ 681/99-C cordipinxl.pdf cordipinxl.pdf C08CA05 R
CORDIPIN XL 40MG TBL RET 20
0055910 83/ 681/99-C cordipinxl.pdf cordipinxl.pdf C08CA05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. říjen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. září 2019 v 16:41