Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 80
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NEBILET 5MG TBL NOB 28
0053761 77/ 380/99-C nebilet.pdf nebilet.pdf C07AB12 R
NEBILET 5MG TBL NOB 14
0053760 77/ 380/99-C nebilet.pdf nebilet.pdf C07AB12 R
NEBILET 5MG TBL NOB 90
0213939 77/ 380/99-C nebilet.pdf nebilet.pdf C07AB12 R
NEBILET 5MG TBL NOB 7
0053759 77/ 380/99-C nebilet.pdf nebilet.pdf C07AB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/25MG TBL FLM 14
0120265 58/ 307/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/25MG TBL FLM 28
0120266 58/ 307/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/25MG TBL FLM 30
0150203 58/ 307/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/25MG TBL FLM 56
0150204 58/ 307/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/25MG TBL FLM 90
0150205 58/ 307/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/25MG TBL FLM 7
0120264 58/ 307/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/12,5MG TBL FLM 56
0150207 58/ 306/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/12,5MG TBL FLM 90
0150208 58/ 306/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/12,5MG TBL FLM 28
0120263 58/ 306/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/12,5MG TBL FLM 14
0120262 58/ 306/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/12,5MG TBL FLM 7
0120261 58/ 306/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/12,5MG TBL FLM 30
0150206 58/ 306/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBIVOLOL AUROVITAS 5MG TBL NOB 14
0229886 77/ 853/16-C     C07AB12 B
NEBIVOLOL AUROVITAS 5MG TBL NOB 28
0229887 77/ 853/16-C     C07AB12 B
NEBIVOLOL AUROVITAS 5MG TBL NOB 30
0229888 77/ 853/16-C     C07AB12 B
NEBIVOLOL AUROVITAS 5MG TBL NOB 50
0229889 77/ 853/16-C     C07AB12 B

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červenec 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09