Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 21
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
STARLIX 60MG TBL FLM 360
0027665 EU/1/01/174/007 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 120MG TBL FLM 12
0027666 EU/1/01/174/008 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 120MG TBL FLM 24
0027667 EU/1/01/174/009 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 120MG TBL FLM 30
0027668 EU/1/01/174/010 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 120MG TBL FLM 60
0027669 EU/1/01/174/011 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 120MG TBL FLM 84
0027670 EU/1/01/174/012 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 120MG TBL FLM 120
0027671 EU/1/01/174/013 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 120MG TBL FLM 360
0027672 EU/1/01/174/014 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 180MG TBL FLM 12
0027673 EU/1/01/174/015 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 180MG TBL FLM 24
0027674 EU/1/01/174/016 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 180MG TBL FLM 30
0027675 EU/1/01/174/017 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 180MG TBL FLM 60
0027676 EU/1/01/174/018 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 180MG TBL FLM 84
0027677 EU/1/01/174/019 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 180MG TBL FLM 120
0027678 EU/1/01/174/020 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 180MG TBL FLM 360
0027679 EU/1/01/174/021 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 60MG TBL FLM 12
0027659 EU/1/01/174/001 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 60MG TBL FLM 24
0027660 EU/1/01/174/002 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 60MG TBL FLM 30
0027661 EU/1/01/174/003 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 60MG TBL FLM 60
0027662 EU/1/01/174/004 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R
STARLIX 60MG TBL FLM 84
0027663 EU/1/01/174/005 starlix.pdf starlix.pdf A10BX03 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09