Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 88
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AVELOX 400MG TBL FLM 100(10X10) H IV
0235935 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 5 I
0225036 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 7 I
0225037 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 10 I
0225038 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 25(5X5) H I
0225039 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 50(5X10) H I
0225040 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 70(7X10) H I
0225041 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 80(5X16) H I
0225042 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 100(10X10) H I
0225043 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 1 III
0225044 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 5 II
0225045 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 7 II
0225046 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 5 IV
0235928 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 25(5X5) H II
0225048 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 50(5X10) H II
0225049 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 70(7X10) H II
0225050 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 80(5X16) H II
0225051 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 100(10X10) H II
0225052 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG/250ML INF SOL 5X250ML
0224898 15/ 832/09-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG/250ML INF SOL 12X250ML
0224899 15/ 832/09-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09