Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 88
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AVELOX 400MG TBL FLM 5
0154165 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 7
0154166 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 10
0154167 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 5X5
0154168 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 5X10
0154169 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 7X10
0154170 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 16X5
0154171 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 10X10
0154172 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 1
0154173 15/ 017/01-C     J01MA14 B
AVELOX 400MG TBL FLM 5 IV
0235928 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 7 IV
0235929 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 10 IV
0235930 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 25(5X5) H IV
0235931 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 50(5X10) H IV
0235932 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 70(7X10) H IV
0235933 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 80(5X16) H IV
0235934 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG TBL FLM 100(10X10) H IV
0235935 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG/250ML INF SOL 5X250ML
0224898 15/ 832/09-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG/250ML INF SOL 12X250ML
0224899 15/ 832/09-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG/250ML INF SOL 5X250ML
0224900 15/ 832/09-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. březen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. únor 2020 v 00:09