Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 179
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MIRZATEN ORO TAB 45 MG 45MG POR TBL DIS 28
0127795 30/ 759/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 45 MG 45MG POR TBL DIS 30
0127796 30/ 759/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 45 MG 45MG POR TBL DIS 48
0127797 30/ 759/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 45 MG 45MG POR TBL DIS 50
0127798 30/ 759/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 45 MG 45MG POR TBL DIS 56
0127799 30/ 759/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 45 MG 45MG POR TBL DIS 60
0127800 30/ 759/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 45 MG 45MG POR TBL DIS 70
0127801 30/ 759/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 45 MG 45MG POR TBL DIS 90
0127802 30/ 759/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 45 MG 45MG POR TBL DIS 96
0127803 30/ 759/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 45 MG 45MG POR TBL DIS 100
0127804 30/ 759/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 45 MG 45MG POR TBL DIS 100X1
0127805 30/ 759/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 45 MG 45MG POR TBL DIS 180
0127806 30/ 759/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 15 MG 15MG POR TBL DIS 6
0127753 30/ 757/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 15 MG 15MG POR TBL DIS 10
0127754 30/ 757/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 15 MG 15MG POR TBL DIS 12
0127755 30/ 757/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 15 MG 15MG POR TBL DIS 14
0127756 30/ 757/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 15 MG 15MG POR TBL DIS 18
0127757 30/ 757/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 15 MG 15MG POR TBL DIS 20
0127758 30/ 757/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R
MIRZATEN ORO TAB 30 MG 30MG POR TBL DIS 18
0127775 30/ 758/07-C mirzatenor.pdf mirzatenor.pdf N06AX11 R

‹‹ ‹ 4 5 6 7 8 9

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10