Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 343
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-METOPROLOL 100 100MG TBL NOB 100
0125519 77/ 355/92-B/C apometopro.pdf apometopro.pdf C07AB02 R
APO-METOPROLOL 100 100MG TBL NOB 1000
0125518 77/ 355/92-B/C apometopro.pdf apometopro.pdf C07AB02 R
APO-METOPROLOL 50 50MG TBL NOB 1000
0125517 77/ 355/92-A/C apometopro.pdf apometopro.pdf C07AB02 R
APO-METOPROLOL 50 50MG TBL NOB 100
0125516 77/ 355/92-A/C apometopro.pdf apometopro.pdf C07AB02 R
BETALOC 1MG/ML INJ SOL 5X5ML
0231703 58/ 171/82-C betaloc.pdf betaloc.pdf C07AB02 R
BETALOC 1 MG/ML 1MG/ML INJ SOL 5X5ML
0083974 58/ 171/82-C     C07AB02 B
BETALOC SR 200 MG 200MG TBL PRO 30
0046981 58/ 121/84-C     C07AB02 B
BETALOC SR 200MG TBL PRO 30
0231688 58/ 121/84-C betalocsr.pdf betalocsr.pdf C07AB02 R
BETALOC SR 200MG TBL PRO 100
0231687 58/ 121/84-C betalocsr.pdf betalocsr.pdf C07AB02 R
BETALOC SR 200 MG 200MG TBL PRO 100
0046980 58/ 121/84-C     C07AB02 B
BETALOC ZOK 100MG TBL PRO 100
0231689 58/ 015/98-C betaloczok.pdf betaloczok.pdf C07AB02 R
BETALOC ZOK 100MG TBL PRO 28
0231690 58/ 015/98-C betaloczok.pdf betaloczok.pdf C07AB02 R
BETALOC ZOK 100MG TBL PRO 30
0231691 58/ 015/98-C betaloczok.pdf betaloczok.pdf C07AB02 R
BETALOC ZOK 200MG TBL PRO 100
0231692 58/ 629/00-C betaloczok.pdf betaloczok.pdf C07AB02 R
BETALOC ZOK 200MG TBL PRO 28
0231693 58/ 629/00-C betaloczok.pdf betaloczok.pdf C07AB02 R
BETALOC ZOK 200MG TBL PRO 56
0231694 58/ 629/00-C betaloczok.pdf betaloczok.pdf C07AB02 R
BETALOC ZOK 200MG TBL PRO 30
0231695 58/ 629/00-C betaloczok.pdf betaloczok.pdf C07AB02 R
BETALOC ZOK 25MG TBL PRO 100
0231696 58/ 117/01-C betaloczok.pdf betaloczok.pdf C07AB02 R
BETALOC ZOK 25MG TBL PRO 28
0231697 58/ 117/01-C betaloczok.pdf betaloczok.pdf C07AB02 R
BETALOC ZOK 25MG TBL PRO 30
0231698 58/ 117/01-C betaloczok.pdf betaloczok.pdf C07AB02 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červenec 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09