Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 49
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARCHIFAR 500MG INJ/INF PLV SOL 1
0183811 15/ 372/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 500MG INJ/INF PLV SOL 10
0183812 15/ 372/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 500MG INJ/INF PLV SOL 25
0183813 15/ 372/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 500MG INJ/INF PLV SOL 50
0183814 15/ 372/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 1G INJ/INF PLV SOL 100
0183820 15/ 373/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 1G INJ/INF PLV SOL 1
0183816 15/ 373/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 1G INJ/INF PLV SOL 10
0183817 15/ 373/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 1G INJ/INF PLV SOL 25
0183818 15/ 373/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 1G INJ/INF PLV SOL 50
0183819 15/ 373/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 500MG INJ/INF PLV SOL 100
0183815 15/ 372/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
MERONEM 500MG INJ/INF PLV SOL 1
0225459 15/ 770/95-A/C meronem.pdf meronem.pdf J01DH02 R
MERONEM 1G INJ/INF PLV SOL 10
0083417 15/ 770/95-B/C     J01DH02 B
MERONEM 500MG INJ/INF PLV SOL 10
0083487 15/ 770/95-A/C     J01DH02 B
MERONEM 500MG INJ/INF PLV SOL 1
0154764 15/ 770/95-A/C     J01DH02 B
MERONEM 1G INJ/INF PLV SOL 1
0154765 15/ 770/95-B/C     J01DH02 B
MERONEM 1G INJ/INF PLV SOL 10
0225456 15/ 770/95-B/C meronem.pdf meronem.pdf J01DH02 R
MERONEM 1G INJ/INF PLV SOL 1
0225457 15/ 770/95-B/C meronem.pdf meronem.pdf J01DH02 R
MERONEM 500MG INJ/INF PLV SOL 10
0225458 15/ 770/95-A/C meronem.pdf meronem.pdf J01DH02 R
MEROPENEM ACCORD 1G INJ/INF PLV SOL 1
0242271 15/ 622/15-C meropenema.pdf meropenema.pdf J01DH02 R
MEROPENEM ACCORD 500MG INJ/INF PLV SOL 10
0242276 15/ 621/15-C meropenema.pdf meropenema.pdf J01DH02 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09