Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 21
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LATUDA 74MG TBL FLM 28X1
0194921 EU/1/14/913/016 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 74MG TBL FLM 14X1
0194920 EU/1/14/913/015 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 74MG TBL FLM 56X1
0194923 EU/1/14/913/018 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 74MG TBL FLM 60X1
0194924 EU/1/14/913/019 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 74MG TBL FLM 90X1
0194925 EU/1/14/913/020 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 74MG TBL FLM 98X1
0194926 EU/1/14/913/021 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 37MG TBL FLM 98X1
0194919 EU/1/14/913/014 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 37MG TBL FLM 90X1
0194918 EU/1/14/913/013 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 37MG TBL FLM 60X1
0194917 EU/1/14/913/012 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 37MG TBL FLM 56X1
0194916 EU/1/14/913/011 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 37MG TBL FLM 30X1
0194915 EU/1/14/913/010 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 37MG TBL FLM 28X1
0194914 EU/1/14/913/009 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 37MG TBL FLM 14X1
0194913 EU/1/14/913/008 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 18,5MG TBL FLM 98X1
0194912 EU/1/14/913/007 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 18,5MG TBL FLM 90X1
0194911 EU/1/14/913/006 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 18,5MG TBL FLM 60X1
0194910 EU/1/14/913/005 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 18,5MG TBL FLM 56X1
0194909 EU/1/14/913/004 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 18,5MG TBL FLM 30X1
0194908 EU/1/14/913/003 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 18,5MG TBL FLM 28X1
0194907 EU/1/14/913/002 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R
LATUDA 18,5MG TBL FLM 14X1
0194906 EU/1/14/913/001 latuda.pdf latuda.pdf N05AE05 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09