Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MEDOSTATIN 20 MG 20MG TBL NOB 30
0053506 31/ 169/98-C medostatin.pdf medostatin.pdf C10AA02 R
MEDOSTATIN 20 MG 20MG TBL NOB 10
0053505 31/ 169/98-C medostatin.pdf medostatin.pdf C10AA02 R
MEDOSTATIN 40 MG 40MG TBL NOB 10
0001927 31/ 272/07-C medostatin.pdf medostatin.pdf C10AA02 R
MEDOSTATIN 40 MG 40MG TBL NOB 30
0001929 31/ 272/07-C medostatin.pdf medostatin.pdf C10AA02 R
MEDOSTATIN 20 MG 20MG TBL NOB 100
0053507 31/ 169/98-C medostatin.pdf medostatin.pdf C10AA02 R
MEDOSTATIN 40 MG 40MG TBL NOB 100
0001932 31/ 272/07-C medostatin.pdf medostatin.pdf C10AA02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09