Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 175
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LINEZOLID KRKA 2MG/ML INF SOL 10X300ML
0131291 15/ 708/15-C linezolidk.pdf linezolidk.pdf J01XX08 R
LINEZOLID KRKA 2MG/ML INF SOL 1X300ML
0131290 15/ 708/15-C linezolidk.pdf linezolidk.pdf J01XX08 R
LINEZOLID KRKA 600 MG POTAHOVANÉ TABLETY 600MG TBL FLM 10
0103692 15/ 532/15-C linezolidk.pdf linezolidk.pdf J01XX08 R
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 1
0221363 15/ 062/17-C     J01XX08 B
LINEZOLID MYLAN 2MG/ML INF SOL 5X1X300ML H I
0172537 15/ 187/14-C linezolidm.pdf linezolidm.pdf J01XX08 R
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 20
0221365 15/ 062/17-C     J01XX08 B
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 30
0221366 15/ 062/17-C     J01XX08 B
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 50
0221367 15/ 062/17-C     J01XX08 B
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 60
0221368 15/ 062/17-C     J01XX08 B
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 100 H
0221369 15/ 062/17-C     J01XX08 B
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 1
0231058 15/ 062/17-C linezolidm.pdf linezolidm.pdf J01XX08 R
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 10
0231059 15/ 062/17-C linezolidm.pdf linezolidm.pdf J01XX08 R
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 20
0231060 15/ 062/17-C linezolidm.pdf linezolidm.pdf J01XX08 R
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 30
0231061 15/ 062/17-C linezolidm.pdf linezolidm.pdf J01XX08 R
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 50
0231062 15/ 062/17-C linezolidm.pdf linezolidm.pdf J01XX08 R
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 60
0231063 15/ 062/17-C linezolidm.pdf linezolidm.pdf J01XX08 R
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 100 H
0231064 15/ 062/17-C linezolidm.pdf linezolidm.pdf J01XX08 R
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 10X1
0231065 15/ 062/17-C linezolidm.pdf linezolidm.pdf J01XX08 R
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 10X1
0230044 15/ 062/17-C     J01XX08 B
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 10 H
0225794 15/ 062/17-C     J01XX08 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. březen 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. březen 2019 v 00:09