Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 103
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARAVA 10MG TBL FLM 30
0026253 EU/1/99/118/001 arava.pdf arava.pdf L04AA13 R
ARAVA 10MG TBL FLM 100
0026254 EU/1/99/118/002 arava.pdf arava.pdf L04AA13 R
ARAVA 10MG TBL FLM 30
0026255 EU/1/99/118/003 arava.pdf arava.pdf L04AA13 R
ARAVA 10MG TBL FLM 100
0026256 EU/1/99/118/004 arava.pdf arava.pdf L04AA13 R
ARAVA 20MG TBL FLM 50
0026262 EU/1/99/118/010 arava.pdf arava.pdf L04AA13 R
ARAVA 20MG TBL FLM 100
0026258 EU/1/99/118/006 arava.pdf arava.pdf L04AA13 R
ARAVA 20MG TBL FLM 30
0026259 EU/1/99/118/007 arava.pdf arava.pdf L04AA13 R
ARAVA 20MG TBL FLM 100
0026260 EU/1/99/118/008 arava.pdf arava.pdf L04AA13 R
ARAVA 100MG TBL FLM 3
0026261 EU/1/99/118/009 arava.pdf arava.pdf L04AA13 R
ARAVA 20MG TBL FLM 30
0026257 EU/1/99/118/005 arava.pdf arava.pdf L04AA13 R
LEFLON 20MG TBL FLM 90
0216968 29/ 498/11-C leflon.pdf leflon.pdf L04AA13 R
LEFLON 20 MG 20MG TBL FLM 30
0103784 29/ 498/11-C/PI/001/16 leflon.pdf leflon.pdf L04AA13 R
LEFLON 20MG TBL FLM 90X1
0216970 29/ 498/11-C leflon.pdf leflon.pdf L04AA13 R
LEFLON 20MG TBL FLM 28
0202711 29/ 498/11-C leflon.pdf leflon.pdf L04AA13 R
LEFLON 20MG TBL FLM 100X1
0202712 29/ 498/11-C leflon.pdf leflon.pdf L04AA13 R
LEFLON 20MG TBL FLM 28X1
0202713 29/ 498/11-C leflon.pdf leflon.pdf L04AA13 R
LEFLON 20MG TBL FLM 30X1
0202714 29/ 498/11-C leflon.pdf leflon.pdf L04AA13 R
LEFLON 20MG TBL FLM 50X1
0202715 29/ 498/11-C leflon.pdf leflon.pdf L04AA13 R
LEFLON 20MG TBL FLM 60X1
0202716 29/ 498/11-C leflon.pdf leflon.pdf L04AA13 R
LEFLON 20MG TBL FLM 28
0202702 29/ 498/11-C leflon.pdf leflon.pdf L04AA13 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 16. červenec 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. červen 2019 v 01:08