Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 31
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACNATAC 10MG/G+0,25MG/G GEL 60G
0231742 15/ 202/13-C acnatac.pdf acnatac.pdf D10AD51 R
ACNATAC 10MG/G+0,25MG/G GEL 30G
0231741 15/ 202/13-C acnatac.pdf acnatac.pdf D10AD51 R
CLINDAMYCIN KABI 150MG/ML INJ SOL/INF CNC SOL 5X2ML
0129833 15/ 301/08-C clindamyci.pdf clindamyci.pdf J01FF01 R
CLINDAMYCIN KABI 150MG/ML INJ SOL/INF CNC SOL 10X2ML
0129834 15/ 301/08-C clindamyci.pdf clindamyci.pdf J01FF01 R
CLINDAMYCIN KABI 150MG/ML INJ SOL/INF CNC SOL 5X4ML
0129835 15/ 301/08-C clindamyci.pdf clindamyci.pdf J01FF01 R
CLINDAMYCIN KABI 150MG/ML INJ SOL/INF CNC SOL 5X6ML
0129837 15/ 301/08-C clindamyci.pdf clindamyci.pdf J01FF01 R
CLINDAMYCIN KABI 150MG/ML INJ SOL/INF CNC SOL 10X6ML
0129838 15/ 301/08-C clindamyci.pdf clindamyci.pdf J01FF01 R
CLINDAMYCIN KABI 150MG/ML INJ SOL/INF CNC SOL 10X4ML
0129836 15/ 301/08-C clindamyci.pdf clindamyci.pdf J01FF01 R
DALACIN 20MG/G VAG CRM 20G+3APL
0015219 54/ 360/93-C dalacin.pdf dalacin.pdf G01AA10 R
DALACIN 20MG/G VAG CRM 20G+7APL
0015221 54/ 360/93-C dalacin.pdf dalacin.pdf G01AA10 R
DALACIN 20MG/G VAG CRM 40G+7APL
0015222 54/ 360/93-C dalacin.pdf dalacin.pdf G01AA10 R
DALACIN 20MG/G VAG CRM 40G+3APL
0015220 54/ 360/93-C dalacin.pdf dalacin.pdf G01AA10 R
DALACIN C 300MG CPS DUR 100
0083459 15/ 166/72-B/C dalacinc.pdf dalacinc.pdf J01FF01 R
DALACIN C 150MG/ML INJ/INF SOL 3X6ML
0098212 15/ 111/74-C dalacinc.pdf dalacinc.pdf J01FF01 R
DALACIN C 150MG CPS DUR 100
0091193 15/ 166/72-A/C dalacinc.pdf dalacinc.pdf J01FF01 R
DALACIN C 300MG CPS DUR 16
0100339 15/ 166/72-B/C dalacinc.pdf dalacinc.pdf J01FF01 R
DALACIN C 150MG CPS DUR 16
0107135 15/ 166/72-A/C dalacinc.pdf dalacinc.pdf J01FF01 R
DALACIN C 150MG/ML INJ/INF SOL 1X2ML
0004234 15/ 111/74-C dalacinc.pdf dalacinc.pdf J01FF01 R
DALACIN C 150MG/ML INJ/INF SOL 1X4ML
0008807 15/ 111/74-C dalacinc.pdf dalacinc.pdf J01FF01 R
DALACIN C 150MG/ML INJ/INF SOL 1X6ML
0008808 15/ 111/74-C dalacinc.pdf dalacinc.pdf J01FF01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. říjen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09