Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 10
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KETOCONAZOLE HRA 200MG TBL NOB 60
0210306 EU/1/14/965/001 ketoconazo.pdf ketoconazo.pdf J02AB02 R
KETOKONAZOL DR.MAX 20 MG/G 20MG/G SAT 60G
0216874 46/ 264/13-C     D01AC08 B
KETOKONAZOL DR.MAX 20 MG/G 20MG/G SAT 100G
0216875 46/ 264/13-C     D01AC08 B
KETOKONAZOL DR.MAX 20MG/G SAT 60G
0225651 46/ 264/13-C ketokonazo.pdf ketokonazo.pdf D01AC08 R
KETOKONAZOL DR.MAX 20MG/G SAT 100G
0225652 46/ 264/13-C ketokonazo.pdf ketokonazo.pdf D01AC08 R
NIZORAL 20MG/G SAT 60ML
0146252 46/ 484/93-C     D01AC08 B
NIZORAL 20MG/G SAT 120ML
0221092 46/ 484/93-C/PI/005/18 nizoral.pdf nizoral.pdf D01AC08 R
NIZORAL 20MG/G SAT 100ML
0230927 46/ 484/93-C nizoral.pdf nizoral.pdf D01AC08 R
NIZORAL 20MG/G SAT 100ML
0146253 46/ 484/93-C     D01AC08 B
NIZORAL 20MG/G SAT 60ML
0230926 46/ 484/93-C nizoral.pdf nizoral.pdf D01AC08 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. květen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2019 v 01:08