Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 54
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ULUNAR BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0185503 EU/1/14/917/003 ulunarbree.pdf ulunarbree.pdf R03AL04 R
ULUNAR BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0209138 EU/1/14/917/008 ulunarbree.pdf ulunarbree.pdf R03AL04 R
ULUNAR BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 96(4X24X1)+4INH
0185505 EU/1/14/917/005 ulunarbree.pdf ulunarbree.pdf R03AL04 R
ULUNAR BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 150(25X6X1)+25INH
0185506 EU/1/14/917/006 ulunarbree.pdf ulunarbree.pdf R03AL04 R
ULUNAR BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 10X1+1INH
0209137 EU/1/14/917/007 ulunarbree.pdf ulunarbree.pdf R03AL04 R
ULUNAR BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 90(3X30X1)+3INH
0185504 EU/1/14/917/004 ulunarbree.pdf ulunarbree.pdf R03AL04 R
XOTERNA BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 12X1+INH
0194498 EU/1/13/863/002 xoternabre.pdf xoternabre.pdf R03AL04 R
XOTERNA BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 150(25X6X1)+25INH
0194502 EU/1/13/863/006 xoternabre.pdf xoternabre.pdf R03AL04 R
XOTERNA BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 90X1+INH
0194500 EU/1/13/863/004 xoternabre.pdf xoternabre.pdf R03AL04 R
XOTERNA BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 96(4X24X1)+4INH
0194501 EU/1/13/863/005 xoternabre.pdf xoternabre.pdf R03AL04 R
XOTERNA BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 10X1+INH
0209148 EU/1/13/863/007 xoternabre.pdf xoternabre.pdf R03AL04 R
XOTERNA BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 6X1+INH
0194497 EU/1/13/863/001 xoternabre.pdf xoternabre.pdf R03AL04 R
XOTERNA BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0209149 EU/1/13/863/008 xoternabre.pdf xoternabre.pdf R03AL04 R
XOTERNA BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 30X1+INH
0194499 EU/1/13/863/003 xoternabre.pdf xoternabre.pdf R03AL04 R

‹‹ ‹ 1 2 3

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09