Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 88
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ONBREZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 10+INH
0167257 EU/1/09/593/001 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 30+INH
0167258 EU/1/09/593/002 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 2X(30+INH)
0167259 EU/1/09/593/003 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 3X(30+INH)
0167265 EU/1/09/593/009 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 30X(10+INH)
0167261 EU/1/09/593/005 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 10+INH
0167262 EU/1/09/593/006 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 30+INH
0167263 EU/1/09/593/007 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 2X(30+INH)
0167264 EU/1/09/593/008 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 3X(30+INH)
0167260 EU/1/09/593/004 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 30X(10+1INH)
0167256 EU/1/09/586/010 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 3X(30+1INH)
0167255 EU/1/09/586/009 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 2X(30+1INH)
0167254 EU/1/09/586/008 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 30+1INH
0167253 EU/1/09/586/007 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 10+1INH
0167252 EU/1/09/586/006 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 30X(10+1INH)
0167251 EU/1/09/586/005 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 3X(30+1INH)
0167250 EU/1/09/586/004 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 2X(30+1INH)
0167249 EU/1/09/586/003 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 30+1INH
0167248 EU/1/09/586/002 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 10+1INH
0167247 EU/1/09/586/001 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
ULTIBRO BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0209151 EU/1/13/862/008 ultibrobre.pdf ultibrobre.pdf R03AL04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09