Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 88
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BEMRIST BREEZHALER 125MCG/62,5MCG INH PLV CPS DUR 10X1+1INH
0249533 EU/1/20/1441/001 bemristbre.pdf bemristbre.pdf R03AK14 R
BEMRIST BREEZHALER 125MCG/260MCG INH PLV CPS DUR 90(3X30X1)+3INH
0249543 EU/1/20/1441/011 bemristbre.pdf bemristbre.pdf R03AK14 R
BEMRIST BREEZHALER 125MCG/260MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0249542 EU/1/20/1441/010 bemristbre.pdf bemristbre.pdf R03AK14 R
BEMRIST BREEZHALER 125MCG/62,5MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0249536 EU/1/20/1441/004 bemristbre.pdf bemristbre.pdf R03AK14 R
ENERZAIR BREEZHALER 114MCG/46MCG/136MCG INH PLV CPS DUR 90X1+1INH
0249769 EU/1/20/1438/004 enerzairbr.pdf enerzairbr.pdf R03AL12 R
ENERZAIR BREEZHALER 114MCG/46MCG/136MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH+1SENZOR
0249768 EU/1/20/1438/003 enerzairbr.pdf enerzairbr.pdf R03AL12 R
ENERZAIR BREEZHALER 114MCG/46MCG/136MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0249767 EU/1/20/1438/002 enerzairbr.pdf enerzairbr.pdf R03AL12 R
ENERZAIR BREEZHALER 114MCG/46MCG/136MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0249770 EU/1/20/1438/005 enerzairbr.pdf enerzairbr.pdf R03AL12 R
ENERZAIR BREEZHALER 114MCG/46MCG/136MCG INH PLV CPS DUR 10X1+1INH
0249766 EU/1/20/1438/001 enerzairbr.pdf enerzairbr.pdf R03AL12 R
HIROBRIZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 30X(10+1INH)
0167276 EU/1/09/594/010 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 2X(30+1INH)
0167274 EU/1/09/594/008 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 30+1INH
0167273 EU/1/09/594/007 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 10+1INH
0167272 EU/1/09/594/006 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 30X(10+1INH)
0167271 EU/1/09/594/005 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 3X(30+1INH)
0167270 EU/1/09/594/004 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 2X(30+1INH)
0167269 EU/1/09/594/003 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 30+1INH
0167268 EU/1/09/594/002 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 10+1INH
0167267 EU/1/09/594/001 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 3X(30+1INH)
0167275 EU/1/09/594/009 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 30X(10+INH)
0167266 EU/1/09/593/010 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09