Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 331
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 60
0235333 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 50
0235334 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 90
0235335 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 100
0235336 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 120
0235337 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 250
0235338 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 14
0012083 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 7
0012082 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 28
0012085 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 56
0012092 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 60
0012093 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 98
0012094 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 100
0012096 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 100X1
0012097 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 120
0012098 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 100
0012099 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 250
0012101 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 30
0012121 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 4MG TBL NOB 7
0012131 18/ 397/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 4MG TBL NOB 14
0012132 18/ 397/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09