Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 331
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 60
0235333 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 50
0235334 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 90
0235335 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 100
0235336 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 120
0235337 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 2 MG 2MG TBL NOB 50
0154050 18/ 609/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 30
0012026 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 7
0012036 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 14
0012037 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 15
0012039 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 28
0012040 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 56
0012043 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 60
0012044 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 98
0012045 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 100
0012046 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 100X1
0012047 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 120
0012048 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 100
0012049 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 250
0012050 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 30
0012069 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11