Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 331
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLIMEPIRID MYLAN 4 MG 4MG TBL NOB 50
0154065 18/ 611/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 4 MG 4MG TBL NOB 90
0154066 18/ 611/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 4 MG 4MG TBL NOB 100
0154067 18/ 611/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 4 MG 4MG TBL NOB 120
0154068 18/ 611/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 4 MG 4MG TBL NOB 250
0154069 18/ 611/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 2MG TBL NOB 30
0235318 18/ 609/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 2MG TBL NOB 50
0235319 18/ 609/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 2MG TBL NOB 90
0235320 18/ 609/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 2MG TBL NOB 100
0235321 18/ 609/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 2MG TBL NOB 120
0235322 18/ 609/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 2MG TBL NOB 250
0235323 18/ 609/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 2MG TBL NOB 60
0235324 18/ 609/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 3MG TBL NOB 30
0235325 18/ 610/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 3MG TBL NOB 60
0235326 18/ 610/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 3MG TBL NOB 50
0235327 18/ 610/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 3MG TBL NOB 90
0235328 18/ 610/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 3MG TBL NOB 100
0235329 18/ 610/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 3MG TBL NOB 120
0235330 18/ 610/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 3MG TBL NOB 250
0235331 18/ 610/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 30
0235332 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R

‹‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11