Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 331
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 15
0232385 18/ 086/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 30
0232386 18/ 086/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 50
0232387 18/ 086/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 120
0232390 18/ 086/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 2 MG 2MG TBL NOB 30
0154049 18/ 609/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 2 MG 2MG TBL NOB 50
0154050 18/ 609/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 2 MG 2MG TBL NOB 90
0154051 18/ 609/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 2 MG 2MG TBL NOB 100
0154052 18/ 609/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 2 MG 2MG TBL NOB 120
0154053 18/ 609/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 2 MG 2MG TBL NOB 250
0154054 18/ 609/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 2 MG 2MG TBL NOB 60
0154055 18/ 609/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 3 MG 3MG TBL NOB 30
0154056 18/ 610/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 3 MG 3MG TBL NOB 60
0154057 18/ 610/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 3 MG 3MG TBL NOB 50
0154058 18/ 610/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 3 MG 3MG TBL NOB 90
0154059 18/ 610/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 3 MG 3MG TBL NOB 100
0154060 18/ 610/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 3 MG 3MG TBL NOB 120
0154061 18/ 610/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 3 MG 3MG TBL NOB 250
0154062 18/ 610/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 4 MG 4MG TBL NOB 30
0154063 18/ 611/05-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 4 MG 4MG TBL NOB 60
0154064 18/ 611/05-C     A10BB12 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09