Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 331
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 30
0229286 18/ 086/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 50
0229287 18/ 086/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 60
0229288 18/ 086/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 90
0229289 18/ 086/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 120
0229290 18/ 086/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 500
0229291 18/ 086/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 15
0229292 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 30
0229293 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 50
0229294 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 60
0229295 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 90
0229296 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 120
0229297 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 500
0229298 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 15
0229299 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 30
0229300 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 50
0229301 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 60
0229302 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 90
0229303 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 120
0229304 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 500
0229305 18/ 088/17-C     A10BB12 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09