Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 331
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 50
0221514 18/ 086/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 60
0221515 18/ 086/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 90
0221516 18/ 086/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 120
0221517 18/ 086/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 500
0221518 18/ 086/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 15
0221519 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 30
0221520 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 50
0221521 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 60
0221522 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 90
0221523 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 120
0221524 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 500
0221525 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 15
0221526 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 30
0221527 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 50
0221528 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 60
0221529 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 90
0221530 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 120
0221531 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 500
0221532 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 15
0229285 18/ 086/17-C     A10BB12 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09