Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 331
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EGLYMAD 2MG TBL NOB 20
0040967 18/ 539/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 15
0232385 18/ 086/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 500
0229305 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 50
0232387 18/ 086/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 60
0232388 18/ 086/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 90
0232389 18/ 086/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 120
0232390 18/ 086/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 2MG TBL NOB 500
0232391 18/ 086/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 15
0232392 18/ 087/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 30
0232393 18/ 087/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 50
0232394 18/ 087/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 60
0232395 18/ 087/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 90
0232396 18/ 087/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 120
0232397 18/ 087/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 500
0232398 18/ 087/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 15
0232399 18/ 088/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 30
0232400 18/ 088/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 50
0232401 18/ 088/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 60
0232402 18/ 088/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 90
0232403 18/ 088/17-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09