Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 331
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EGLYMAD 2MG TBL NOB 10
0040966 18/ 539/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 4MG TBL NOB 120
0041007 18/ 541/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 2MG TBL NOB 30
0040968 18/ 539/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 2MG TBL NOB 50
0040969 18/ 539/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 2MG TBL NOB 60
0040970 18/ 539/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 2MG TBL NOB 90
0040971 18/ 539/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 2MG TBL NOB 120
0040972 18/ 539/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 3MG TBL NOB 10
0040973 18/ 540/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 3MG TBL NOB 20
0040974 18/ 540/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 3MG TBL NOB 30
0040975 18/ 540/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 3MG TBL NOB 50
0040976 18/ 540/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 3MG TBL NOB 60
0040985 18/ 540/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 3MG TBL NOB 90
0040986 18/ 540/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 3MG TBL NOB 120
0040987 18/ 540/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 4MG TBL NOB 10
0040995 18/ 541/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 4MG TBL NOB 20
0040997 18/ 541/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 4MG TBL NOB 30
0040998 18/ 541/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 4MG TBL NOB 50
0040999 18/ 541/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 4MG TBL NOB 60
0041003 18/ 541/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 4MG TBL NOB 90
0041005 18/ 541/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09