Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 331
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLTAR 6MG TBL NOB 500 H
0051836 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6 MG 6MG TBL NOB 10X1
0051846 18/ 259/06-C     A10BB12 B
OLTAR 6 MG 6MG TBL NOB 20X1
0051855 18/ 259/06-C     A10BB12 B
OLTAR 6 MG 6MG TBL NOB 50X1
0051859 18/ 259/06-C     A10BB12 B
OLTAR 6 MG 6MG TBL NOB 60X1
0051861 18/ 259/06-C     A10BB12 B
OLTAR 6 MG 6MG TBL NOB 90X1
0051864 18/ 259/06-C     A10BB12 B
OLTAR 6 MG 6MG TBL NOB 100X1
0051869 18/ 259/06-C     A10BB12 B
OLTAR 6 MG 6MG TBL NOB 120X1
0051870 18/ 259/06-C     A10BB12 B
OLTAR 6MG TBL NOB 30
0051981 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6 MG 6MG TBL NOB 30X1
0052060 18/ 259/06-C     A10BB12 B
OLTAR 4MG TBL NOB 100
0052162 18/ 258/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 100
0052171 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 1MG TBL NOB 30
0056306 18/ 317/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
TANDEMACT 45MG/4MG TBL NOB 98
0029837 EU/1/06/366/016 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 45MG/4MG TBL NOB 90
0029836 EU/1/06/366/015 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 30MG/2MG TBL NOB 28
0029417 EU/1/06/366/018 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 30MG/2MG TBL NOB 30
0029418 EU/1/06/366/019 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 30MG/2MG TBL NOB 50
0029419 EU/1/06/366/020 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 30MG/2MG TBL NOB 90
0029420 EU/1/06/366/021 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 30MG/2MG TBL NOB 98
0029421 EU/1/06/366/022 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10