Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 331
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLTAR 4MG TBL NOB 500 H
0051629 18/ 258/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 4 MG 4MG TBL NOB 10X1
0051631 18/ 258/06-C     A10BB12 B
OLTAR 4 MG 4MG TBL NOB 20X1
0051639 18/ 258/06-C     A10BB12 B
OLTAR 4 MG 4MG TBL NOB 50X1
0051656 18/ 258/06-C     A10BB12 B
OLTAR 4 MG 4MG TBL NOB 60X1
0051659 18/ 258/06-C     A10BB12 B
OLTAR 4 MG 4MG TBL NOB 90X1
0051661 18/ 258/06-C     A10BB12 B
OLTAR 4 MG 4MG TBL NOB 100X1
0051662 18/ 258/06-C     A10BB12 B
OLTAR 4 MG 4MG TBL NOB 120X1
0051663 18/ 258/06-C     A10BB12 B
OLTAR 4MG TBL NOB 30
0051754 18/ 258/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 4 MG 4MG TBL NOB 30X1
0051774 18/ 258/06-C     A10BB12 B
OLTAR 6MG TBL NOB 10
0051801 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 20
0051802 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 28
0051803 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 50
0051806 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 60
0051811 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 90
0051816 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 100
0051827 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 120
0051831 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 500 H
0051836 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6 MG 6MG TBL NOB 10X1
0051846 18/ 259/06-C     A10BB12 B

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. duben 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09