Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 291
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TANDEMACT 30MG/4MG TBL NOB 28
0029827 EU/1/06/366/006 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 30MG/4MG TBL NOB 30
0029828 EU/1/06/366/007 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 30MG/4MG TBL NOB 50
0029829 EU/1/06/366/008 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 30MG/4MG TBL NOB 90
0029830 EU/1/06/366/009 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 30MG/4MG TBL NOB 98
0029831 EU/1/06/366/010 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 45MG/4MG TBL NOB 14
0029832 EU/1/06/366/011 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 45MG/4MG TBL NOB 28
0029833 EU/1/06/366/012 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 45MG/4MG TBL NOB 30
0029834 EU/1/06/366/013 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 45MG/4MG TBL NOB 50
0029835 EU/1/06/366/014 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 45MG/4MG TBL NOB 90
0029836 EU/1/06/366/015 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 30MG/2MG TBL NOB 28
0029417 EU/1/06/366/018 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09