Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 331
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLTAR 2MG TBL NOB 20
0024156 18/ 318/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 2MG TBL NOB 50
0024158 18/ 318/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 2MG TBL NOB 60
0024159 18/ 318/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 2MG TBL NOB 90
0024160 18/ 318/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 2MG TBL NOB 100
0024161 18/ 318/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 2MG TBL NOB 120
0024162 18/ 318/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 2MG TBL NOB 500 H
0024163 18/ 318/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 3MG TBL NOB 10
0024164 18/ 319/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 3MG TBL NOB 20
0024165 18/ 319/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 3MG TBL NOB 50
0024167 18/ 319/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 3MG TBL NOB 60
0024168 18/ 319/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 3MG TBL NOB 90
0024169 18/ 319/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 3MG TBL NOB 100
0024170 18/ 319/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 3MG TBL NOB 30
0066297 18/ 319/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 4MG TBL NOB 10
0051598 18/ 258/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 4MG TBL NOB 20
0051602 18/ 258/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 4MG TBL NOB 50
0051607 18/ 258/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 4MG TBL NOB 60
0051613 18/ 258/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 4MG TBL NOB 90
0051617 18/ 258/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 4MG TBL NOB 100
0051619 18/ 258/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R

‹‹ ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09