Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 291
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLTAR 6MG TBL NOB 28
0051803 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 50
0051806 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 60
0051811 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 90
0051816 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 100
0051827 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 120
0051831 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 500 H
0051836 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 30
0051981 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 4MG TBL NOB 100
0052162 18/ 258/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 100
0052171 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 1MG TBL NOB 30
0056306 18/ 317/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 2MG TBL NOB 30
0059558 18/ 318/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 1MG TBL NOB 20
0024147 18/ 317/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
TANDEMACT 30MG/2MG TBL NOB 14
0029416 EU/1/06/366/017 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 45MG/4MG TBL NOB 98
0029837 EU/1/06/366/016 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 30MG/2MG TBL NOB 30
0029418 EU/1/06/366/019 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 30MG/2MG TBL NOB 50
0029419 EU/1/06/366/020 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 30MG/2MG TBL NOB 90
0029420 EU/1/06/366/021 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 30MG/2MG TBL NOB 98
0029421 EU/1/06/366/022 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R
TANDEMACT 30MG/4MG TBL NOB 14
0029826 EU/1/06/366/005 tandemact.pdf tandemact.pdf A10BD06 R

‹‹ ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09