Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 331
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLTAR 2 MG 2MG TBL NOB 50X1
0202348 18/ 318/05-C     A10BB12 B
OLTAR 2 MG 2MG TBL NOB 60X1
0202349 18/ 318/05-C     A10BB12 B
OLTAR 2 MG 2MG TBL NOB 90X1
0202350 18/ 318/05-C     A10BB12 B
OLTAR 2 MG 2MG TBL NOB 100X1
0202351 18/ 318/05-C     A10BB12 B
OLTAR 2 MG 2MG TBL NOB 120X1
0202352 18/ 318/05-C     A10BB12 B
OLTAR 3 MG 3MG TBL NOB 30X1
0202354 18/ 319/05-C     A10BB12 B
OLTAR 3 MG 3MG TBL NOB 10X1
0202355 18/ 319/05-C     A10BB12 B
OLTAR 3 MG 3MG TBL NOB 20X1
0202356 18/ 319/05-C     A10BB12 B
OLTAR 3 MG 3MG TBL NOB 50X1
0202357 18/ 319/05-C     A10BB12 B
OLTAR 3MG TBL NOB 120
0024171 18/ 319/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 3MG TBL NOB 500 H
0024172 18/ 319/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 1MG TBL NOB 10
0024146 18/ 317/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 1MG TBL NOB 20
0024147 18/ 317/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 1MG TBL NOB 50
0024149 18/ 317/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 1MG TBL NOB 60
0024150 18/ 317/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 1MG TBL NOB 90
0024151 18/ 317/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 1MG TBL NOB 100
0024152 18/ 317/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 1MG TBL NOB 120
0024153 18/ 317/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 1MG TBL NOB 500 H
0024154 18/ 317/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 2MG TBL NOB 10
0024155 18/ 318/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R

‹‹ ‹ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05