Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 331
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 100
0202531 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
MEDOPIRID 1 MG 1MG TBL NOB 30
0128443 18/ 275/09-C medopirid.pdf medopirid.pdf A10BB12 R
MEDOPIRID 2 MG 2MG TBL NOB 30
0128444 18/ 276/09-C medopirid.pdf medopirid.pdf A10BB12 R
MEDOPIRID 3 MG 3MG TBL NOB 30
0128445 18/ 277/09-C medopirid.pdf medopirid.pdf A10BB12 R
MEDOPIRID 4 MG 4MG TBL NOB 30
0128446 18/ 278/09-C medopirid.pdf medopirid.pdf A10BB12 R
OLTAR 3 MG 3MG TBL NOB 60X1
0202358 18/ 319/05-C     A10BB12 B
OLTAR 3 MG 3MG TBL NOB 90X1
0202359 18/ 319/05-C     A10BB12 B
OLTAR 3 MG 3MG TBL NOB 100X1
0202360 18/ 319/05-C     A10BB12 B
OLTAR 3 MG 3MG TBL NOB 120X1
0202361 18/ 319/05-C     A10BB12 B
OLTAR 1 MG 1MG TBL NOB 30X1
0202336 18/ 317/05-C     A10BB12 B
OLTAR 1 MG 1MG TBL NOB 10X1
0202337 18/ 317/05-C     A10BB12 B
OLTAR 1 MG 1MG TBL NOB 20X1
0202338 18/ 317/05-C     A10BB12 B
OLTAR 1 MG 1MG TBL NOB 50X1
0202339 18/ 317/05-C     A10BB12 B
OLTAR 1 MG 1MG TBL NOB 60X1
0202340 18/ 317/05-C     A10BB12 B
OLTAR 1 MG 1MG TBL NOB 90X1
0202341 18/ 317/05-C     A10BB12 B
OLTAR 1 MG 1MG TBL NOB 100X1
0202342 18/ 317/05-C     A10BB12 B
OLTAR 1 MG 1MG TBL NOB 120X1
0202343 18/ 317/05-C     A10BB12 B
OLTAR 2 MG 2MG TBL NOB 30X1
0202345 18/ 318/05-C     A10BB12 B
OLTAR 2 MG 2MG TBL NOB 10X1
0202346 18/ 318/05-C     A10BB12 B
OLTAR 2 MG 2MG TBL NOB 20X1
0202347 18/ 318/05-C     A10BB12 B

‹‹ ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05