Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 331
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 90
0051582 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 4MG TBL NOB 90
0051585 18/ 397/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 20
0125340 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 4MG TBL NOB 20
0125341 18/ 397/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 20X1
0202535 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 30X1
0202536 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 50X1
0202537 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 60X1
0202538 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 90X1
0202539 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 100X1
0202540 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 120X1
0202541 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 10
0202525 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 20
0202526 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 30
0202527 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 50
0202528 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 60
0202529 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 90
0202530 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 100
0202531 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 120
0202532 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R
GLYMEXAN 3 MG 3MG TBL NOB 500 H
0202533 18/ 349/05-C glymexan.pdf glymexan.pdf A10BB12 R

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11