Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 331
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLIMEPIRID SANDOZ 4MG TBL NOB 100
0012141 18/ 397/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 4MG TBL NOB 100X1
0012142 18/ 397/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 4MG TBL NOB 120
0012143 18/ 397/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 4MG TBL NOB 100
0012144 18/ 397/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 4MG TBL NOB 250
0012145 18/ 397/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 4MG TBL NOB 30
0012181 18/ 397/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 7
0011992 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 14
0011993 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 15
0011994 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 28
0011995 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 56
0011997 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 60
0011998 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 98
0011999 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 100
0012000 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 100X1
0012001 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 120
0012003 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 100
0012004 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 250
0012005 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 90
0051575 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 90
0051578 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11