Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 152
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 56 I
0188463 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 56 II
0188464 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 60 II
0188465 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 60 I
0188466 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 84 I
0188467 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 84 II
0188468 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 90 II
0188469 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 90 I
0188470 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 120 I
0188471 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 120 II
0188472 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 180 II
0188473 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 30MG TBL RET 14 II
0241844 18/ 105/08-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09