Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 14 I
0188455 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 14 II
0188456 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 15 II
0188457 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 15 I
0188458 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 28 I
0188459 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 28 II
0188460 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 30 II
0188461 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 30 I
0188462 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 56 I
0188463 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 56 II
0188464 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 60 II
0188465 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 60 I
0188466 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 84 I
0188467 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 84 II
0188468 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 90 II
0188469 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 90 I
0188470 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 90MG TBL RET 90X1 I
0214377 18/ 020/16-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 90MG TBL RET 10X1 I
0214373 18/ 020/16-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 90MG TBL RET 20X1 I
0214374 18/ 020/16-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 90MG TBL RET 30X1 I
0214375 18/ 020/16-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09