Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 120 II
0206433 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 180 II
0206434 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 90
0206435 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 28 II
0188460 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 30 II
0188461 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 30 I
0188462 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 56 I
0188463 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 56 II
0188464 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60 MG 60MG TBL RET 60 II
0188465 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 90MG TBL RET 10X1 II
0218846 18/ 020/16-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 90MG TBL RET 20X1 II
0218847 18/ 020/16-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 90MG TBL RET 30X1 II
0218848 18/ 020/16-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 90MG TBL RET 60X1 II
0218849 18/ 020/16-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 90MG TBL RET 90X1 II
0218850 18/ 020/16-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 90MG TBL RET 90X1 I
0214377 18/ 020/16-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 30MG TBL RET 10 II
0241843 18/ 105/08-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 30MG TBL RET 14 II
0241844 18/ 105/08-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 30MG TBL RET 20 II
0241845 18/ 105/08-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 30MG TBL RET 28 II
0241846 18/ 105/08-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 30MG TBL RET 30 II
0241847 18/ 105/08-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09