Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLIKLAZID ACTAVIS 60 MG 60MG TBL RET 180 II
0206455 18/ 251/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 60 MG 60MG TBL RET 90
0206456 18/ 251/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 60 MG 60MG TBL RET 120
0206457 18/ 251/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 60 MG 60MG TBL RET 180
0206458 18/ 251/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 10 I
0206417 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 14 I
0206418 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 28 I
0206419 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 30 I
0206420 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 56 I
0206421 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 60 I
0206422 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 90 I
0206423 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 120 I
0206424 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 180 I
0206425 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 10 II
0206426 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 14 II
0206427 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 28 II
0206428 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 30 II
0206429 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 56 II
0206430 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 60 II
0206431 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30 MG 30MG TBL RET 90 II
0206432 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09