Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 100
0147115 18/ 035/10-C     A10BB09 B
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 120
0147116 18/ 035/10-C     A10BB09 B
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 180
0147117 18/ 035/10-C     A10BB09 B
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 14
0147123 18/ 035/10-C     A10BB09 B
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 28
0147124 18/ 035/10-C     A10BB09 B
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 56
0147125 18/ 035/10-C     A10BB09 B
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 10
0234448 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 20
0234449 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 30
0234450 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 60
0234451 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 90
0234452 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 100
0234453 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 120
0234454 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 180
0234455 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 14
0234456 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 28
0234457 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 56
0234458 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 84
0234459 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 90
0234460 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 120
0234461 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09