Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 152
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DIAPREL MR 30MG TBL RET 30
0001244 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 100X1
0249103 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 7
0018378 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 10
0018379 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 14
0018380 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 20
0018381 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 28
0018382 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 56
0018384 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 84
0018386 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 90
0018387 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 100
0018388 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 112
0018389 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 120
0018390 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 180
0018391 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 500
0018392 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL RET 7
0139386 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL RET 10
0139387 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL RET 14
0139388 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL RET 15
0139389 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL RET 20
0139390 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09