Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 26
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LESCOL XL 80MG TBL PRO 98(14X7)
0119511 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 490 H
0201014 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 28(2X14)
0016055 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 28
0200992 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 30
0200993 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 50
0200994 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 98
0200995 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 100(2X50)
0200996 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 100(1X100)
0200997 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 300(15X20) H
0200998 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 600(30X20) H
0200999 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 28(4X7)
0201000 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 14
0201001 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 98(7X14)
0201002 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 28X1
0201003 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 30
0201004 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 42
0201005 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 49(7X7)
0201006 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 56(8X7)
0201007 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R
LESCOL XL 80MG TBL PRO 70
0201008 31/ 127/01-C lescolxl.pdf lescolxl.pdf C10AA04 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09