Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FLUANXOL 1 MG 1MG TBL OBD 100 I
0088143 68/ 047/72-S/C fluanxol.pdf fluanxol.pdf N05AF01 R
FLUANXOL 1 MG 1MG TBL OBD 100 II
0162749 68/ 047/72-S/C fluanxol.pdf fluanxol.pdf N05AF01 R
FLUANXOL 1 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1MG TBL FLM 100
0171581 68/ 167/15-C fluanxol.pdf fluanxol.pdf N05AF01 R
FLUANXOL DEPOT 20MG/ML INJ SOL 10X1ML
0031298 68/ 918/92-S/C fluanxolde.pdf fluanxolde.pdf N05AF01 R
FLUANXOL DEPOT 20MG/ML INJ SOL 1X2ML
0076174 68/ 918/92-S/C fluanxolde.pdf fluanxolde.pdf N05AF01 R
FLUANXOL DEPOT 20MG/ML INJ SOL 10X2ML
0091830 68/ 918/92-S/C fluanxolde.pdf fluanxolde.pdf N05AF01 R
FLUANXOL DEPOT 20MG/ML INJ SOL 1X1ML
0085621 68/ 918/92-S/C fluanxolde.pdf fluanxolde.pdf N05AF01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09