Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 416
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADOLOR 25 MCG/H 25MCG/H TDR EMP 1 I
0153118 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 100 MCG/H 100MCG/H TDR EMP 20 I
0153149 65/ 779/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25 MCG/H 25MCG/H TDR EMP 4 I
0153120 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25 MCG/H 25MCG/H TDR EMP 5 I
0153121 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25 MCG/H 25MCG/H TDR EMP 8 I
0153122 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25 MCG/H 25MCG/H TDR EMP 10 I
0153123 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25 MCG/H 25MCG/H TDR EMP 16 I
0153124 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25 MCG/H 25MCG/H TDR EMP 20 I
0153125 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50 MCG/H 50MCG/H TDR EMP 1 I
0153126 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50 MCG/H 50MCG/H TDR EMP 3 I
0153127 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50 MCG/H 50MCG/H TDR EMP 4 I
0153128 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50 MCG/H 50MCG/H TDR EMP 5 I
0153129 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50 MCG/H 50MCG/H TDR EMP 8 I
0153130 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50 MCG/H 50MCG/H TDR EMP 10 I
0153131 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50 MCG/H 50MCG/H TDR EMP 16 I
0153132 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50 MCG/H 50MCG/H TDR EMP 10 II
0163001 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50 MCG/H 50MCG/H TDR EMP 16 II
0163002 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 50 MCG/H 50MCG/H TDR EMP 20 II
0163003 65/ 777/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25 MCG/H 25MCG/H TDR EMP 1 II
0163004 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R
ADOLOR 25 MCG/H 25MCG/H TDR EMP 3 II
0163005 65/ 776/09-C adolor.pdf adolor.pdf N02AB03 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. březen 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. březen 2019 v 00:09