Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 305
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FEBUXOSTAT ACCORD 120MG TBL FLM 84
0224080 29/ 285/17-C febuxostat.pdf febuxostat.pdf M04AA03 R
FEBUXOSTAT ACCORD 120MG TBL FLM 56
0224079 29/ 285/17-C febuxostat.pdf febuxostat.pdf M04AA03 R
FEBUXOSTAT ACCORD 120MG TBL FLM 28
0224078 29/ 285/17-C febuxostat.pdf febuxostat.pdf M04AA03 R
FEBUXOSTAT ACCORD 120MG TBL FLM 14
0224077 29/ 285/17-C febuxostat.pdf febuxostat.pdf M04AA03 R
FEBUXOSTAT ACCORD 80MG TBL FLM 14
0224072 29/ 284/17-C febuxostat.pdf febuxostat.pdf M04AA03 R
FEBUXOSTAT ACCORD 80MG TBL FLM 56
0224075 29/ 284/17-C febuxostat.pdf febuxostat.pdf M04AA03 R
FEBUXOSTAT ACCORD 80MG TBL FLM 30
0224074 29/ 284/17-C febuxostat.pdf febuxostat.pdf M04AA03 R
FEBUXOSTAT ACCORD 80MG TBL FLM 28
0224073 29/ 284/17-C febuxostat.pdf febuxostat.pdf M04AA03 R
FEBUXOSTAT ACCORD 80MG TBL FLM 84
0224076 29/ 284/17-C febuxostat.pdf febuxostat.pdf M04AA03 R
FEBUXOSTAT AUROVITAS 80MG TBL FLM 14 I
0232347 29/ 387/17-C febuxostat.pdf febuxostat.pdf M04AA03 R
FEBUXOSTAT AUROVITAS 80MG TBL FLM 28 I
0232348 29/ 387/17-C febuxostat.pdf febuxostat.pdf M04AA03 R
FEBUXOSTAT AUROVITAS 80MG TBL FLM 14 I
0224561 29/ 387/17-C     M04AA03 B
FEBUXOSTAT AUROVITAS 80MG TBL FLM 28 I
0224562 29/ 387/17-C     M04AA03 B
FEBUXOSTAT AUROVITAS 80MG TBL FLM 30 I
0224563 29/ 387/17-C     M04AA03 B
FEBUXOSTAT AUROVITAS 80MG TBL FLM 42 I
0224564 29/ 387/17-C     M04AA03 B
FEBUXOSTAT AUROVITAS 80MG TBL FLM 56 I
0224565 29/ 387/17-C     M04AA03 B
FEBUXOSTAT AUROVITAS 80MG TBL FLM 84 I
0224566 29/ 387/17-C     M04AA03 B
FEBUXOSTAT AUROVITAS 80MG TBL FLM 98 I
0224567 29/ 387/17-C     M04AA03 B
FEBUXOSTAT AUROVITAS 80MG TBL FLM 14 II
0224568 29/ 387/17-C     M04AA03 B
FEBUXOSTAT AUROVITAS 80MG TBL FLM 28 II
0224569 29/ 387/17-C     M04AA03 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09