Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 305
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FEBUL 80MG TBL FLM 84 II
0237861 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 80MG TBL FLM 98 II
0237862 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 80MG TBL FLM 56 II
0237860 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 80MG TBL FLM 42 II
0237859 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 80MG TBL FLM 28 II
0237858 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 80MG TBL FLM 14 II
0237857 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 80MG TBL FLM 98 I
0237856 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 80MG TBL FLM 84 I
0237855 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 80MG TBL FLM 56 I
0237854 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 42 II
0237843 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 56 II
0237844 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 84 II
0237845 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 98 II
0237846 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 80MG TBL FLM 30 I
0237847 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 80MG TBL FLM 30 II
0237848 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 80MG TBL FLM 10 I
0237849 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 80MG TBL FLM 10 II
0237850 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 80MG TBL FLM 14 I
0237851 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 80MG TBL FLM 28 I
0237852 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 80MG TBL FLM 42 I
0237853 29/ 804/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09