Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 305
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADENURIC 80MG TBL FLM 56 I
0167682 EU/1/08/447/007 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 80MG TBL FLM 42 I
0167681 EU/1/08/447/006 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 80MG TBL FLM 14 I
0167680 EU/1/08/447/005 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 80MG TBL FLM 84 I
0500261 EU/1/08/447/002 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 80MG TBL FLM 28 I
0500260 EU/1/08/447/001 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 120MG TBL FLM 84 I
0500259 EU/1/08/447/004 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 120MG TBL FLM 28 I
0500258 EU/1/08/447/003 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
ADENURIC 80MG TBL FLM 84 II
0208440 EU/1/08/447/017 adenuric.pdf adenuric.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 28 I
0237836 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 42 I
0237837 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 56 I
0237838 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 84 I
0237839 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 98 I
0237840 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 14 II
0237841 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 28 II
0237842 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 14 I
0237835 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 30 II
0237834 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 30 I
0237833 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 10 II
0237832 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R
FEBUL 120MG TBL FLM 10 I
0237831 29/ 805/16-C febul.pdf febul.pdf M04AA03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09